Kosteusmittaukset ja tutkimukset

Kosteusmittaukset ja vahinkokartoitus

Kosteus- ja vahinkokartoituksilla selvitämme mm. rakennekosteusmittauksin rakenteiden kosteusteknisen tilanteen sekä vesivahinkotapauksissa vaurioiden laajuuden, vaurion aiheuttajan sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Myös vuodonhaku kuuluu toimenkuvaamme. Pinnoitettavuus mittauksella varmistetaan alustan kosteus ennen pinnoitteiden asentamista. Kosteuskartoittajilla on rakennusalan koulutuksen (rakennusmestari tai -insinööri) lisäksi joko pätevöityneen kosteusmittaajan (PKM) pätevyys tai VTT:n sertifiointi.

Teemme vahinkokartoitukset pääsääntöisesti mobiilikartoituksena ( In4mo ja Tarmo). Mobiilikartoituksen eteneminen on nähtävissä reaaliaikaisena vakuutusyhtiössä ja sen tarkoituksena on nopeuttaa korvauskäsittelyä.

Myyntikartoitus

Asunto- ja kiinteistökauppojen yhteydessä suoritettavia kosteusmittauksia suoritamme pintakosteusmittauksena ja aistinvaraisin havainnoin. Mittaus suoritetaan märkätiloihin ja keittiöihin, sekä vesikalusteiden /-laitteiden läheisyyteen ( mm lämpöputket).

Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvauksella selvitämme mm. kiinteistöjen ilma- ja lämpövuotoja, sähkökaapelien ja vesikiertolattia-lämmitysten sijainteja sekä rakenteiden sisässä vuotavan putken vuotokohdan.

Ilmatiiviysmittaukset

Ilmatiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmavuotoluku, vuotokohtia ja rakenteiden tiiveyttä.

Miksi rakennuksen vaipan tiiviyttä pitää mitata.

  • Rakennuksen ilmanvuotoluku tarvitaan lähtötietona rakennuksen lämmöntarpeen laskennassa.
  • Vaipan kunnon tutkiminen lämpökamera kuvauksen yhteydessä.

Uudisrakennus:

  • Rakennuslupavaiheessa lämpöhäviöiden tasauslaskelmassa sekä energiaselvitystä ja –todistusta laadittaessa.
  • Tarkistettaessa energiatodistuksen tietoa ennen rakennuksen vastaanottoa.
  • Ilmavuotoreittien paikantaminen korjaus ja tiivistystoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Käytössä olevat rakennukset:

  • Energiakatselmuksen yhteydessä.
  • Mahdollisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.
  • Epäpuhtauksien kulkeutumisen paikantaminen ilmavuotoreittien kautta talon rakenteista, maaperästä ja ulkoilmasta korjaus ja tiivistystoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Sisäilma- ja mikrobitutkimus

Kauttamme sisäilmatutkimukset CoMe-mittauslaitteistolla ja Andersen-keräimellä

  • CoMe- mittauslaitteistolla kerätään tietoa esimerkiksi tilan kosteudesta, lämpötilasta tai sisäilmanlaadusta. Lisätietoa www.comemittaus.fi
  • Andersen-keräimellä otettu ilmanäyte analysoidaan viljelymenetelmällä ja siitä saadaan selville elävien mikrobien määrät ja lajitunnistus.

Kauttamme myös materiaalinäytteiden otto ja toimittaminen mikrobianalyysiin.

Kysy lisää palve­luistamme ja siitä miten voisimme palvella sinua!