Vahinko prosessina

*) Tason nostolla tarkoitetaan yleensä materiaalin muuttamista hintaluokaltaan arvokkaampaan.

Perusparantavana työnä tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. vesieristyksen tekeminen rakenteeseen, jossa sitä ei ole ollut, lattiapinnan tason alapuolella olevien puurakenteiden nostaminen lattiapinnantasoon, väliseinien runkojaon tihentäminen, lattialämmityksen lisääminen, LVIS-osien uusiminen, höyrynsulun korjaaminen, vikavirtasuojien asentaminen, vuotosuojien asentaminen jne. Täten huomioitava, että perusparantava työ voi tulla kyseeseen vahingon korjaamisen yhteydessä myös voimassa olevien säännösten ja määräysten noudattamisen takia.